เพิ่มประสิทธิภาพด้านการดำเนินงานของคุณด้วยการวิเคราะห์ SD-WAN

The Practical Solution Public Company Limited l TPS Thailand บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น

SD-WAN ได้รับการพัฒนาเพื่อเชื่อมต่อผู้ใช้งานในแบบหลากหลายระบบ รวมถึงมัลติคลาวด์ สาขาและกลุ่มงานแบบไฮบริด ซึ่งอินเทอร์เน็ตกลายเป็น WAN ใหม่

เพิ่มประสิทธิภาพด้านการดำเนินงานของคุณด้วยการวิเคราะห์ SD-WAN

43% ของหน้าที่ที่สำคัญมีการล่าช้าในการส่งข้อมูล (latency) ประสิทธิภาพและข้อจำกัดด้านความปลอดภัย1

28% ของรัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่างๆ ได้กล่าวถึงความไม่ชัดเจนในการมองเห็นข้อมูล และการไหลของข้อมูลเป็นอุปสรรคสำคัญในการบริหารจัดการคลาวด์1

70% ขององค์กรที่ใช้บริการคลาวด์ในปัจจุบัน วางแผนที่จะเพิ่มการใช้งานคลาวด์ของพวกเขา2

20% ขององค์กรที่เชื่อมต่อบริการคลาวด์3

รัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่างพึ่งพามัลติคลาวด์และ SaaS มากขึ้นโดยที่พวกเขาไม่ได้เป็นเจ้าของ หรือควบคุมโดยตรง ซึ่งนำไปสู่

การขาดการมองเห็น

ความยากลำบากในการระบุจุดมุ่งหมายของปัญหา และการแก้ไขปัญหาในแอปพลิเคชัน

ไม่สามารถทำการสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันกับเครือข่ายใต้หลังคาได้

ลองจินตนาการดูว่า ถ้าคุณสามารถขยายการมองเห็นเครือข่ายของคุณได้ ระบุจุดต้นกำเนิดของปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เข้าสู่การแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว และจัดการประสิทธิภาพของสิ่งที่สำคัญในขณะเดียวกัน

เพิ่มประสิทธิภาพด้านการดำเนินงานของคุณด้วยการวิเคราะห์ SD-WAN

 

ดูทั้งหมดด้วยโซลูชั่น Cisco® SD-WAN Analytics

Cisco vAnalytics ประเมินสุขภาพแอปพลิเคชัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับ

ประสิทธิภาพของเครือข่ายเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่สามารถใช้งานได้

Cisco ThousandEyes มองเห็นได้จากต้นจนปลาย เพื่อให้ได้รับประสบการณ์การใช้งานแอปพลิเคชันที่เหมาะสมบนเครือข่ายใดก็ได้

ได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์ และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของคุณ:

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cisco SD-WAN Analytics:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม