ระบบการเชื่อมต่อสื่อสารแบบไร้สาย

บริษัทฯ ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเชื่อมต่อสื่อสารแบบไร้สาย

ความต้องการของลูกค้า

Define the problem

ระบบการสื่อสารข้อมูลแบบไร้สายจะมีรูปแบบในการสื่อสารโดยใช้การส่งคลื่นความถี่วิทยุในย่านวิทยุ (Radio Frequency) ในการรับและส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องผ่านอากาศ, สามารถส่งผ่านกำแพง, เพดานหรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ โดยปราศจากความต้องการของการเดินสาย นอกจากนั้นระบบเครือข่ายไร้สายก็ยังมีคุณสมบัติครอบคลุมทุกอย่างเหมือนกับระบบ LAN แบบใช้สาย

สร้างความสะดวกในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ

เข้าสู่เครือข่ายด้วยสัญญาณวิทยุด้วยย่านความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz โดยในปัจจุบันสามารถรับ-ส่ง ข้อมูลได้มากถึง 2 Gbps สำหรับระบบการเชื่อมต่อสื่อสารแบบไร้สาย บริษัทฯ มีผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตั้งและวางระบบคอยให้คำปรึกษาและนำเสนอระบบที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า

generating ideas for design

บริษัทฯ ได้รับการไว้วางใจจากบริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ อิงค์ (Cisco) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านการเชื่อมต่อสื่อสารแบบไร้สาย ซึ่งแต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นพันธมิตรทางธุรกิจระดับ Gold Certified Partner อย่างเป็นทางการ

Access Point

อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สาย ซึ่งรองรับการต่อเชื่อมตามมาตรฐาน 802.11a/b/g/n/ac/ax ที่ความเร็วสูงสุดของการต่อเชื่อมบน Wireless ถึง 2.6 Gbps

Wireless Controller

อุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการ อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายแบบศูนย์กลาง


Meraki Access Point

อุปกรณ์ระบบสื่อสารไร้สายพร้อม ระบบบริหารจัดการแบบ Cloud Services เพื่อตอบโจทก์สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีสาขาจำนวนน้อยถึงจำนวนมาก โดยสามารถบริหารจัดการผ่านอินเทอร์เน็ต