ระบบสื่อสารแบบครบวงจร

บริษัทฯ ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบสื่อสารแบบครบวงจร

ความต้องการของลูกค้า

Define the problem

ระบบสื่อสารแบบครบวงจรจะทำ หน้าที่รวมการสื่อสารด้าน Voice, Video, Data และ Mobility เข้าไว้เป็นหนึ่งเดียวกัน

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พื้นฐาน Computer Infrastructure Data Center
ระบบสื่อสารแบบครบวงจร Unified Communication - The Practical Solution Public Company Limited
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในบริษัทฯ
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการโทรศัพท์
ปรับปรุงระบบความปลอดภัยจากภายในและภายนอก

generating ideas for design

บริษัทฯ ได้รับการไว้วางใจจากบริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ อิงค์ (Cisco) ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบและอุปกรณ์สนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับระบบสื่อสารแบบครบวงจรซึ่งแต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นพันธมิตรทางธุรกิจระดับ Gold Certified Partner อย่างเป็นทางการ

Unified Communications

ระบบสื่อสารแบบครบวงจรเป็นการรวมกันของระบบสื่อสารทั้งภาพ เสียงและข้อมูลต่างๆ ในระบบเนตเวิร์ค เพื่อทำให้การสื่อสารในองค์กรมีประสิทธิภาพ และใช้งานได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะสามารถติดต่อประสานงาน ได้อย่างง่ายดาย ลดความซับซ้อนในการทำงาน


Contact Center

ระบบ Contact Center เป็นศูนย์การติดต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างบริษัท และลูกค้าไม่เฉพาะทางโทรศัพท์เท่านั้น แต่อาจรวมถึงการติดต่อลูกค้าด้วย ช่องทางอื่น เช่น จดหมายข่าว อีเมล์ แคตตาล็อก ไปรษณีย์ การสอบถามข้อมูลเว็บไซต์ และการแชท Contact Center จะมีซอฟต์แวร์ที่ช่วยส่งข้อมูลการติดต่อไปยังรายชื่อของบุคคลที่จะติดตาม และที่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ ในปัจจุบัน Contact Center เป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำการตลาดแบบหลายช่องอีกด้วย

Conferencing

ระบบกรติดต่อสื่อสารผ่านวิดีโอแบบหลายผู้ร่วมประชุม สามารถรับส่งข้อมูลภาพ และเสียงรวมไปถึง เอกสารที่ต้องการนำเสนอได้Collaboration Endpoints

อุปกรณ์สื่อสารปลายทางที่มีให้เลือกในหลายรูปแบบตามความเหมาะสมต่อการใช้งาน ประกอบไปด้วย
▪ Collaboration Desk Endpoints
▪ Collaboration Room Endpoints
▪ IP Phones