ระบบจัดการและบริหารเครือข่าย

บริษัทฯ ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และจัดจำ หน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบจัดการและบริหารเครือข่าย

ความต้องการของลูกค้า

Define the problem

ระบบบริหารและจัดการระบบเครือข่ายจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการควบคุมและเฝ้ามองเครือข่าย มีระบบเตือน เมื่อมีส่วนหนึ่งส่วนใดของเครือข่ายทำงานผิดพลาดหรือเกิดข้อขัดข้อง ทำให้ผู้ดูแลระบบทราบได้ทันทีและเข้าไปทำการแก้ไขได้รวดเร็ว หน้าที่หลักของระบบบริหารและจัดการระบบเครือข่าย คือการตรวจสอบเครือข่ายตลอดเวลา ทำรายงานสถิติการใช้เครือข่าย เช่น สถิติของปริมาณข้อมูล ปริมาณผู้ใช้ สามารถเขียนเป็นกราฟ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบนำไปวิเคราะห์และวางแผนขยายเครือข่าย ผู้ดูแลระบบยังสามารถตรวจสอบและแก้ไขระบบจากจุดศูนย์กลาง รวมถึงการติดตั้งซอฟต์แวร์ การตั้งค่าระบบให้กับอุปกรณ์เครือข่ายที่อยู่ห่างไกล เพื่อให้การดูแลและบริหารเครือข่ายมีประสิทธิภาพเชื่อถือได้และสามารถใช้งานได้นาน บริษัทฯ จึงมีการให้บริการโซลูชั่นต่างๆ ดังต่อไปนี้

Fault Management

คือการบริหารข้อผิดพลาด มีจุดประสงค์เพื่อการเก็บประวัติ (Log) การ ตรวจสอบ และแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเครือข่าย

Configuration Management

คือการบริหารการกำหนดค่าเบื้องต้น มีจุดประสงค์เพื่อการบริหาร ค่าที่จะต้องกำหนดเบื้องต้นของอุปกรณ์เครือข่าย

Account Management

คือการบริหารบัญชีผู้ใช้มีจุดประสงค์เพื่อการเก็บประวัติ (Log) การสร้างการใช้งาน การควบคุมการใช้งานทรัพยากรเครือข่ายและอุปกรณ์ต่างๆ ของผู้ใช้งานเครือข่าย ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการกำหนดโควต้าสิทธิการใช้งาน

Performance Management

คือการบริหารประสิทธิภาพ มีจุดประสงค์เพื่อการทำ บัญชี Host และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตรวจวัดรายงาน วิเคราะห์ และควบคุมประสิทธิภาพของเครือข่าย

Security Management

คือการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย มีจุดประสงค์เพื่อการควบคุมการเข้าใช้ทรัพยากรเครือข่ายให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้

generating ideas for design

บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับบริษัทชั้นนำ ซึ่งมีชื่อเสียงทางด้านระบบจัดการและบริหารเครือข่าย โดยผลิตภัณฑ์สำ หรับระบบจัดการและบริหารเครือข่ายที่บริษัทจัดจำ หน่าย มีดังนี้

ซอฟต์แวร์บริหารจัดการระบบเครือข่าย Cisco

สำหรับบริหารจัดการระบบเครือข่ายที่สามารถจัดการอุปกรณ์จากสาขาไปถึงดาต้ำเซ็นเตอร์ ช่วยให้การจัดการอุปกรณ์บนเครือข่ายสายและไร้สายอย่างง่ายดาย เริ่มตั้งแต่การติดตั้งควบคุม เฝ้าระวัง และบำรุงรักษาผ่านจากหน้าจอเดียวซอฟต์แวร์บริหารจัดการระบบเครือข่าย Solarwinds

สำหรับบริหารจัดการระบบเครือข่าย, แอปพลิเคชัน, เซิร์ฟเวอร์, การจัดเก็บข้อมูล และ Virtualization ที่สามารถจัดาการอุปกรณ์ ได้หลายยี่ห้อ มีความสามารถพิเศษ อาทิเช่น สร้างแผนผังการเชื่อมต่อแสดงเส้นทางการรับส่งข้อมูล สามารถดูข้อมูลเชิงลึกได้ รองรับกับระบบที่มีขนาดใหญ่มากๆ ได้ ดูแลในระดับแอปพลิเคชั่น หรือระดับของ Harddisk บน Storage ได้

ซอฟต์แวร์สำหรับดูแลระบบเครือข่าย ManageEngine

มีความสามารถในการตรวจสอบเครือข่ายที่ครอบคลุม และช่วยให้คุณ มองเห็นได้ทั่วทั้งเครือข่าย ตรวจสอบประสิทธิภาพเครือข่ายแบบเรียลไทม์ และควบคุมเครือข่ายด้วยการตรวจจับข้อบกพร่องเชิงรุก ช่วยให้คุณมั่นใจในความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยการรักษาความพร้อมใช้งานสูงและสนับสนุนผลิตภัณฑ์หลายยี่ห้อ