เพิ่มการมองเห็นเครือข่ายของคุณด้วย ระบบคลาวด์อัจฉริยะจาก SD-WAN

The Practical Solution Public Company Limited l TPS Thailand บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น

เพิ่มการมองเห็นเครือข่ายของคุณด้วย
ระบบคลาวด์อัจฉริยะจาก SD-WAN

เพิ่มการมองเห็นเครือข่ายของคุณด้วย ระบบ คลาวด์อัจฉริยะ จาก SD-WAN

อย่าให้ประสบการณ์ดิจิทัลของคุณมีน้อยในพื้นที่คลาวด์

ความคิดริเริ่มด้านธุรกิจและไอที

ปรับปรุงประสิทธิภาพของประสบการณ์การใช้งานแอปพลิเคชันของลูกค้า เพิ่มความสามารถในการใช้คลาวด์ของ IT ด้วย SD-WAN เปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของกลุ่มงานผ่านการนำเอาเทคโนโลยีคลาวด์มาใช้

อุปสรรคด้านไอที

ปรับปรุงเส้นทางการสื่อสารโดยไม่มีการเข้าถึงข้อมูลภายในอินเทอร์เน็ตและคลาวด์ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานเครือข่ายและแอปพลิเคชันได้แบบไม่มีสะดุดในการใช้งาน

ไอทีจำเป็นต้องส่งมอบ
ประสบการณ์ดิจิทัลที่ดีกว่าสำหรับทุกคน
เพิ่มการมองเห็นเครือข่ายของคุณด้วย ระบบ คลาวด์อัจฉริยะ จาก SD-WAN

การเปลี่ยนแปลงดิจิทัลหมายถึงมี SaaS มากขึ้น มีคลาวด์มากขึ้น และมีการพึ่งพาอินเทอร์เน็ตมากขึ้น

เพิ่มการมองเห็นเครือข่ายของคุณด้วย ระบบ คลาวด์อัจฉริยะ จาก SD-WAN

เมื่อองค์กรบรรลุความคล่องตัวในการใช้คลาวด์ได้แล้ว ส่วนงานไอทีอาจสูญเสียการมองเห็นความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายนอกเครือข่ายกลางที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของพวกเขา ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาต่างๆ

แต่ถ้าคุณสามารถมองเห็นอินเทอร์เน็ต คลาวด์ และ SaaS ได้เหมือนเห็นเครือข่ายของคุณเองจะดีไหม?

ด้วย Cisco SD-WAN และ Cisco ThousandEyes คุณสามารถได้รับมุมมองรายละเอียดเกี่ยวกับแอปพลิเคชันทั้งหมดที่เชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ต คลาวด์ และ SaaS เพื่อระบุสาเหตุหลักที่มีผลต่อประสบการณ์ดิจิทัลได้อย่างเป็นกลาง

Cisco ThousandEyes" ได้รับการรวมเข้ากับ "Cisco Catalyst 8200 และ 8300 Series Edge Platforms" และ "Cisco 4000 Series Integrated Services Routers" อย่างเป็นธรรมชาติจาก Cisco

Cisco SD-WAN + Cisco ThousandEyes.

เชื่อมโยงประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันกับเส้นทางเครือข่ายพื้นฐาน และเงื่อนไขเพื่อระบุ สาเหตุที่แท้จริง ได้อย่างรวดเร็ว

ให้ทีมวางแผนและดำเนินการของคุณอยู่ในระดับสูงสุดด้วยการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์

ปลดปล่อยเวลาและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการแก้ไขปัญหาตามแบบเดิม

ปรับปรุงประสบการณ์ดิจิทัลของคุณในทุกระดับ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cisco SD-WAN

1 2021 IT Spending Report – ESG 2021

2 Enterprise Networking: Emergence of the New Normal Survey – IDC 2020

3 Worldwide Public Cloud End-User Spending Forecast – Gartner 2020

4 Innovation Insight for Software-Defined Cloud Interconnection – Gartner 2020

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม