สร้างสรรค์การทำงานกับ Cisco

สร้างสรรค์วิธีการทำงานของคุณ กับ Cisco

การเดินทางสู่ SASE จาก Cisco

ปัจจุบัน การทำงานระยะไกลทำให้ความต้องการ ในการเข้าถึงข้อมูลขององค์กรเพิ่มขึ้น และเมื่อสามารถ ดึงข้อมูลได้จากทุกที่ทั่วโลก ก็จะทำให้การเข้าถึงข้อมูล ก็จะทำให้การเข้าถึงข้อมูลด้วยระบบคลาวด์ล่าช้า

ไอทีเทคโนโลยีจะสามารถเข้ามายกระดับ เพื่อขยาย ช่องทางให้มากขึ้น ง่ายขึ้น และปลอดภัยในการเชื่อมต่อ ผู้ใช้งานกับเครื่องมือที่ต้องการได้อย่างไร?

ด้วยการนำเครือข่ายและฟังก์ชันความปลอดภัยมาใกล้กับ เครื่องมือ/ผู้ใช้งานให้มากขึ้นที่จุดปลายทาง แล้วเคลื่อนตัวไปยังคลาวด์ด้วยโมเดล as-a-service ที่เรียกว่า SASE (secure access service edge)

ปี 2020 การทำงานระยะไกล ถูกเร่งนำมาใช้ และ SASE ก็รวมอยู่ด้วย

Gartner คิดค้นสถาปัตยกรรม SASE มานานหลายปี แต่การระบาดใหญ่ ในปี 2020 การทำงานระยะไกลถูกเร่งนำมาใช้ และ SASE ก็รวมอยู่ด้วย นำไปสู่การทำงานรูปแบบใหม่ที่สามารถทำงานได้ทุกที่ทั่วโลก ทำให้ SASE เข้าสู่แนวหน้า ในการเข้าถึงแอปพลิเคชันจากระยะไกล

SASE ทำให้การเข้าถึงข้อมูลเปลี่ยนจาก Data Center ด้วยระบบคลาวด์ เป็นแบบจำลองที่มีระบบคลาวด์เป็นศูนย์กลางมากขึ้น ตอนนี้องค์กรสามารถปรับเปลี่ยน เพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยในการทำงานระยะไกล พูดง่ายๆ คือ SASE เป็นอีกหนึ่งวิธีในการเชื่อมต่อคุณไปยังระบบคลาวด์

“SASE ช่วยให้บริษัทต่าง ๆ ขับเคลื่อนการทำงานในช่วงที่ทุกอย่างเกิดจากการหยุดชะงัก ช่วยให้การเข้าแอปพลิเคชันมีประสิทธิภาพสูงและมีความปลอดภัย โดยไม่คำนึงตำแหน่งของผู้ใช้”

Gartner’s Initial Secure Access Service Edge Forecast
Joe Skorupa, Nat Smith 2020
– Gartner

หลายธุรกิจเริ่มเดินทางเข้าสู่ SASE แต่ Cisco สร้างรากฐานมาหลายปี

สิ่งแรกที่ต้องรู้เกี่ยวกับ SASE ไม่ใช่เพียงแค่ผลิตภัณฑ์ แต่เป็นสถาปัตยกรรม

การเปลี่ยนเครือข่ายข้อมูลไปยังคลาวด์ บางธุรกิจสามารถปรับเปลี่ยนด้วยความรวดเร็ว แต่บางธุรกิจปรับเปลี่ยนด้วยความรวดเร็ว แต่บางธุรกิจปรับเปลี่ยนล่าช้า เนื่องจาก การทำงานรูปแบบเดิม ทำให้มีขั้นตอนที่ซับซ้อน

แม้ว่า SASE จะเป็นเรื่องใหม่ สำหรับใครหลายธุรกิจ แต่ไม่ใช่สำหรับ Cisco เพราะ คุณสามารถสร้างรากฐาน สำหรับ SASE ด้วยสถาปัตยกรรมที่สามารถปรับขนาดได้บน คลาวด์ของ Cisco และในปัจจุบัน เรามีโซลูชัน SASE แบบ end-to-end เป็นระบบ
ที่มีความสมบูรณ์มากที่สุด

เร่งความเร็วในการเข้าสู่ระบบคลาวด์ ด้วยแพลตฟอร์มของเรา

Cisco’s 3 Cs for SASE:

สร้างสรรค์การทำงานกับ SASE จาก Cisco The Practical Solution Public Company Limited

เชื่อมต่อ ผู้ใช้และสิ่งต่าง ๆ เข้ากับ
แอปพลิเคชันที่ต้องการ

สร้างสรรค์การทำงานกับ SASE จาก Cisco The Practical Solution Public Company Limited

ควบคุม ความปลอดภัยในการเข้าถึงจาก
ศูนย์กลางข้อมูลของคุณสู่ระบบคลาวด์

สร้างสรรค์การทำงานกับ SASE จาก Cisco The Practical Solution Public Company Limited

ควบคุม ความปลอดภัยในการเข้าถึงจาก
ศูนย์กลางข้อมูลของคุณสู่ระบบคลาวด์

สร้างสรรค์วิธีการทำงานของคุณ กับ Cisco The Practical Solution Public Company Limited
สร้างสรรค์วิธีการทำงานของคุณ กับ Cisco The Practical Solution Public Company Limited
รูปที่ 1 : สถาปัตยกรรม Cisco SASE
IaaS – โครงสร้างพื้นฐานเป็นบริการ – Paas – แพลตฟอร์มเป็นการบริการ SaaS – ซอฟต์แวร์เป็นบริการ

การใช้งาน SASE

SASE ให้ประโยชน์และสร้าง ประสบการณ์ที่ดีสำหรับผู้ใช้งาน

โดยคุณสามารถเข้าสู่การใช้งาน อย่างรวดเร็วจากหลากหลายวิธี ผ่าน SASE โซลูชันอัตโนมัติที่มี ความเรียบง่าย ทำให้ประหยัดเวลา ลดความซับซ้อนและลดต้นทุนในการทำงาน

สร้างสรรค์วิธีการทำงานของคุณ กับ Cisco The Practical Solution Public Company Limited
สร้างสรรค์วิธีการทำงานของคุณ กับ Cisco The Practical Solution Public Company Limited
สร้างสรรค์วิธีการทำงานของคุณ กับ Cisco The Practical Solution Public Company Limited

รูปที่ 2 : สถาปัตยกรรมการเข้าถึงที่ปลอดภัยของ Cisco
IaaS – โครงสร้างพื้นฐานเป็นบริการ • PaaS – แพลตฟอร์มเป็นบริการ • SaaS – ซอฟต์แวร์เป็นบริการ

ขยายการควบคุมที่เกินขอบเขตด้วย Zero Trust

Cisco Secure Access by Duo มีการควบคุมผู้ใช้และอุปกรณ์ เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้ และคุณสมบัติของอุปกรณ์ที่ใช้งาน Duo สร้างความน่าเชื่อถือด้วยการมองเห็นผู้ใช้และอุปกรณ์ที่ใช้งาน Duo สร้างความน่าเชื่อถือด้วยการมองเห็นผู้ใช้และอุปกรณ์ที่ออนไลน์ เพื่อเพิ่มความไว้วางใจในแต่ละเซสชัน

Duo ช่วยให้ลูกค้า ปรับใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยแบบ Zero-trust ทั้งภายในและ
ภายนอก เครือข่ายองค์กร เพื่อลดความเสี่ยงของการละเมิดข้อมูลด้วยนโยบายการเข้าถึง
ของผู้ใช้ที่สามารถติดตามได้

สร้างสรรค์วิธีการทำงานของคุณ กับ Cisco The Practical Solution Public Company Limited

รูปที่ 3 : สถาปัตยกรรมสาขาที่เปิดใช้งาน Cisco SD-WAN
IaaS – โครงสร้างพื้นฐานเป็นบริการ • PaaS – แพลตฟอร์มเป็นบริการ • SaaS – ซอฟต์แวร์เป็นบริการ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม