โครงสร้างพื้นฐานแบบมีสาย และ ระบบสื่อสารแบบไร้สาย ไล่ตามความต้องการทางดิจิทัล ทันอยู่หรือเปล่า?

โครงสร้างพื้นฐานแบบมีสาย และระบบสื่อสารแบบไร้สายของคุณ ไล่ตามความต้องการทางดิจิทัล ทันอยู่หรือเปล่า?

การเข้าถึงเครือข่ายที่ปลอดภัย และเชื่อถือได้นั้นเคยเป็นเรื่องง่าย
แต่สภาพแวดล้อมในปัจจุบันได้สร้างความท้าทายใหม่ ๆ ขึ้น

ผู้ใช้ต้องการเชื่อมต่อจากหลากหลายสถานที่มากกว่าที่เคย อุปกรณ์ IoT จะคิดเป็น 50% ของ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อทั่วโลกภายในปี 2023 อัตราบิตข้อมูลจะสูงขึ้นตามการพัฒนาคุณภาพของ Video streaming และผู้โจมตีก็จะคอยค้นหาวิธีใหม่ๆ ในการทําลายทุกอย่างลงเช่นกัน
โครงสร้างพื้นฐานแบบมีสาย และ ระบบสื่อสารแบบไร้สาย ไล่ตามความต้องการทางดิจิทัล ทันอยู่หรือเปล่า?

เครือข่ายที่มีความซับซ้อนในการจัดการ

อุปกรณ์ แอปฯ ตําแหน่ง และนโยบายผู้ใช้ที่หลากหลายทําให้เครือข่ายนั้น จัดการได้ยาก และมีความสามารถในการปรับขนาดที่จํากัดอย่างมาก

การละเมิดความปลอดภัยมากกว่า 70% มักเริ่ม มาจากปลายทาง2

การแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องยาก

อุปกรณ์ แอปฯ ตําแหน่ง และนโยบายผู้ใช้ที่หลากหลายทําให้เครือข่ายนั้น จัดการได้ยาก และมีความสามารถในการปรับขนาดที่จํากัดอย่างมาก

43% ของเวลาในฝ่ายไอทีถูกใช้ไปกับการแก้ไขปัญหาเครือข่าย3

ความกังวลด้านความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

แฮกเกอร์มีวิวัฒนาการตามการก้าวหน้าของเทคโนโลยีเครือข่าย และยิ่งเครือข่ายมีความซับซ้อนมากขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งรักษาความปลอดภัยได้ยากขึ้นเท่านั้น

ธุรกิจขนาดกลางมากกว่า 53% ประสบกับการละเมิดความปลอดภัย4

ฝ่ายไอทีอาจใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลการละเมิดเครือข่าย นานกว่าการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาถึง 4 เท่า 5

เครือข่ายในปัจจุบันต้องเรียบง่าย เป็นอัตโนมัติ และปลอดภัย

เพื่อเชื่อมต่อช่องว่างระหว่างการดําเนินธุรกิจกับประสิทธิภาพทางไอที
สร้างเครือข่ายของคุณบน 4 หลักสําคัญ:

โครงสร้างพื้นฐานแบบมีสาย และ ระบบสื่อสารแบบไร้สาย ไล่ตามความต้องการทางดิจิทัล ทันอยู่หรือเปล่า?

สถาปัตยกรรมแบบครบวงจร ที่ปรับขนาดได้ทั้งแบบใช้สาย ไร้สาย WAN และ Data Center

โครงสร้างพื้นฐานแบบมีสาย และ ระบบสื่อสารแบบไร้สาย ไล่ตามความต้องการทางดิจิทัล ทันอยู่หรือเปล่า?

การมองเห็นแบบ end-to-end พร้อมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และการเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางาน และความปลอดภัย

โครงสร้างพื้นฐานแบบมีสาย และ ระบบสื่อสารแบบไร้สาย ไล่ตามความต้องการทางดิจิทัล ทันอยู่หรือเปล่า?

การรักษาความปลอดภัยที่สมํ่าเสมอ ซึ่งมีอยู่ในโมเดลเครือข่าย

โครงสร้างพื้นฐานแบบมีสาย และ ระบบสื่อสารแบบไร้สาย ไล่ตามความต้องการทางดิจิทัล ทันอยู่หรือเปล่า?

ระบบอัตโนมัติที่ครอบคลุมเพื่อ ปรับขนาด และทําให้การดําเนินงานง่ายขึ้น

เครือข่ายในปัจจุบันต้องเรียบง่าย เป็นอัตโนมัติ และปลอดภัย

เพื่อเชื่อมต่อช่องว่างระหว่างการดําเนินธุรกิจกับประสิทธิภาพทางไอที
สร้างเครือข่ายของคุณบน 4 หลักสําคัญ:

โครงสร้างพื้นฐานแบบมีสาย และ ระบบสื่อสารแบบไร้สาย ไล่ตามความต้องการทางดิจิทัล ทันอยู่หรือเปล่า?

แผงควบคุม ที่เรียบง่าย เป็นอัตโนมัติ และแผงควบคุมแบบรวมศูนย์

Cisco® Meraki® Dashboard Cisco DNA Center

การวิเคราะห์เครือข่าย

Cisco Meraki Insight Cisco DNA Assurance

การรักษาความปลอดภัยเครือข่าย

Cisco Meraki Systems Manager Cisco Identity Services Engine (ISE) Cisco Stealthwatch®

การเข้าถึงที่น่าเชื่อถือ

Cisco Duo Cisco Umbrella®

Fixed Switching

Cisco Meraki MS Switches
จุดเข้าใช้งาน และตัวควบคุมไร้สาย
Cisco Catalyst®
รุ่น 9100 และ 9800

Wireless

Cisco Meraki MR
access points
Cisco Catalyst®
รุ่น 9100 และ 9800

เข้าถึงได้ทุกท่ีอย่าง ไร้รอยต่อ

Cisco AnyConnect®
Cisco Next-Generation
Firewalls

Laptops

Tables

Phones

Desktops

IoT IP CCTV

IoT

Thermostats

ประหยัดเวลาและเงินด้วยผลลัพธ์ที่แท้จริงจาก
Cisco Secure Access solutions6

โครงสร้างพื้นฐานแบบมีสาย และ ระบบสื่อสารแบบไร้สาย ไล่ตามความต้องการทางดิจิทัล ทันอยู่หรือเปล่า?

การจัดเตรียมเครือข่าย
เร็วขึ้น 67%

แก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้น
80%

ผลกระทบจากการละเมิด
ความปลอดภัยลดลง 48%

ลดต้นทุน 94%
80% เพื่อปรับนโยบายให้เหมาะสม

พร้อมหรือยัง? ที่จะมอบการเข้าถึงเครือข่ายที่ปลอดภัย
ซึ่งจะทําให้ธุรกิจของคุณแข่งขันในตลาดได

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ:

Sources:
¹Cisco Annual Internet Report (2018–2023)

²Amanda Rogerson, “Establishing Device Trust to Secure the Workforce,” Cisco blog, November 5, 2019

³Scott Harrell, “Intent-Based Networking Takes a Leap Forward with Assurance for the Enterprise,” Cisco blog, January 30, 2018

⁴Small and Mighty: How Small and Midmarket Businesses Can Fortify Their Defenses Against Today’s Threats, Cisco, July 2018

5Scott Harrell, “Intent-Based Networking Takes a Leap Forward with Assurance for the Enterprise,” Cisco blog, January 30, 2018

6Cisco Software-Defined Access Solution Overview, updated February 2020

บริษัทก่อตั้งโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร มากกว่า 25 ปี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ และมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า ด้วยผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ ในด้านบริการต่างๆ อย่างดีสูงสุด
เราดําเนินธุรกิจจําหน่ายสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบอินเตอร์เน็ตครบวงจร สําหรับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน อีกทั้งยังเป็นคู่ค้าระดับ Gold Partner ของผลิตภัณฑ์ Cisco

© 2021 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: https://www.cisco.com/go/trademarks. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม