ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์เสด็จฯสู่สวรรคต
ด้วยจิตรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และถวายความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ข้าพระพุทธเจ้าพนักงานและผู้บริหาร
บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด

เข้าสู่เว็บไซต์ Enter Web Site